Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: Σ.Η.Ε.Ν.Η Ενημερωτικά Δελτία Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2012
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αγαπητέ Συνάδελφε, σας καλούμε να προσέλθετε στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μμ στα γραφεία μας οδός Έβανς αριθ.87 Ηράκλειο, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.     Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη της Γενικής Συνέλευσης

2.     Διοικητικός Απολογισμός από 01/01/2011 έως 31/12/2011

3.     Συζήτηση επί του Διοικητικού Απολογισμού.

4.     Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής από 01/01/2011 έως 31/12/2011

5.     Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού  01/01/2011 έως 31/12/2011

6.     Ισολογισμός έτους 2011

7.     Συζήτηση και έγκριση Ισολογισμού έτους 2011

8.     Προϋπολογισμός έτους 2012

9.     Σχολιασμός και έγκριση Προϋπολογισμού 2012

10. Προτάσεις – Ανακοινώσεις – Αποφάσεις.

 

Σε περίπτωση που δεν έχουμε απαρτία στην πρώτη σύγκλιση, η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μμ  στον ίδιο χώρο και με τα παραπάνω θέματα.

 

Συνάδελφε, λόγω μόνιμης μη απαρτίας στην 1η σύγκλιση και στην 1η Επαναληπτική   Γενική Συνέλευση, η τελική καταλυτική ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι η 28 Μαρτίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μμ και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στην οδό Κορωναίου 9 Ηράκλειο, με τα παραπάνω θέματα.

 

Συνάδελφε, λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων, η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη στην Συνέλευση.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Αλεξανδρίδης Ευάγγελος                                             Ζαϊμάκης  Δημήτριος