Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: Σ.Η.Ε.Ν.Η Ενημερωτικά Δελτία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αγαπητέ Συνάδελφε, σας καλούμε να προσέλθετε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00  μ.μ  στα γραφεία μας οδός Έβανς αριθ.87 Ηράκλειο, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Υλοποίηση ελέγχου και επανελέγχου μέσω της Αστικής Εταιρείας.
  3. Προβλήματα κλάδου εν μέσω κρίσης και αντιμετώπισης τους.

 

Σε περίπτωση που δεν έχουμε απαρτία στην πρώτη σύγκλιση, η πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις                07 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ στον ίδιο χώρο με τα παραπάνω θέματα.

 

Λόγω μόνιμης μη απαρτίας στην 1η σύγκλιση και στην 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η τελική καταλυτική ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι η 14 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στην οδό Κορωναίου 9 Ηράκλειο, με τα παραπάνω θέματα.

Συνάδελφε, λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων, η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη στην Συνέλευση.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

          Ο Πρόεδρος                                                                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

 Αλεξανδρίδης Ευάγγελος                                                                                                               Ζαϊμάκης  Δημήτριος