Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: Σ.Η.Ε.Ν.Η Ενημερωτικά Δελτία Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2011
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2011

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1934

ΕΔΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΔΟΣ ΕΒΑΝΣ 87

ΤΗΛ. & FAX  2810 283784                                               Αριθ. Πρωτ. 109 / 4-3-2011

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αγαπητέ Συνάδελφε, σας καλούμε να προσέλθετε στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7  μ. μ. στα γραφεία μας οδός Εβανς αριθ. 87 Ηράκλειο, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη της Γενικής Συνέλευσης
 2. Διοικητικός Απολογισμός από 01/04/2010 έως 31/12/2010
 3. Συζήτηση επί Διοικητικού Απολογισμού
 4. Οικονομικός Απολογισμός από 01/04/2010 έως 31/12/2010
 5. Συζήτηση επί Οικονομικού Απολογισμού από 01/04/2010 έως 31/12/2010
 6. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής από 01/04/2010 έως 31/12/2010
 7. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού και Οικονομικού Απολογισμού από 01/04/2010 έως 31/12/2010
 8. Ισολογισμός έτους 2010
 9. Συζήτηση και έγκριση Ισολογισμού έτους 2010
 10. Προϋπολογισμός έτους 2011
 11. Σχολιασμός και έγκριση Προϋπολογισμού 2011
 12. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
 13. Προτάσεις – Ανακοινώσεις – Αποφάσεις

 

Σε περίπτωση που δεν έχουμε απαρτία στην πρώτη σύγκλιση, η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7  μ. μ. στον ίδιο χώρο και με τα παραπάνω θέματα.

 

Συνάδελφε, λόγω μόνιμης απαρτίας στην 1η σύγκλιση και στην 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η τελική καταλυτική ημερομηνία διεξαγωγής της Γ. Συνέλευσης είναι η 28η Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα ώρα 7  μ. μ. και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στην οδό Κορωναίου 9 Ηράκλειο, με τα παραπάνω θέματα.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Αλεξανδρίδης Ευάγγελος                                      Ζαϊμάκης Δημήτριος