Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Σεμινάρια

Tomatoes In Mexico Ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ηρακλείου στα πλαίσια της συνεχούς μάθησης και εκπαίδευσης για τα μέλη του διοργανώνει διαρκώς σεμινάρια

με σκοπό την επιμόρφωση των μελών του. Σε έναν κλάδο που οι τεχνολογία εξελλίσεται καθημερινά είναι επιτακτική η ανάγκη της ενημέρωσης.

Εξυπνο σπίτι , δομημένη καλωδίωση , οπτικές ίνες είναι λίγα μόνο από τα νέα δεδομένα όπως επίσης και το πρότυπο HD-384