Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Πρακτική εξάσκηση
dikt Σαν φυσική συνέχεια της θεωρίας των σεμιναρίων είναι η πρακτική εξάσκηση για την απόκτηση εκτός της γνώσεως στο αντικείμενο και της δεξιότητας και του τρόπου κατασκευής