Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: Σ.Η.Ε.Ν.Η Δραστηριότητες Εκπαιδευτικές εκδρομές
Εκπαιδευτικές εκδρομές

aiol

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των μελών μας και παράλληλα για την σύσφιξη των σχέσεων  πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές σε εγκαταστάσεις άμεσου

ενδιαφέροντος  , τόσο εκπαιδευτικού όσο και επαγγελματικού χαρακτήρα.