Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: Σ.Η.Ε.Ν.Η Δελτία Τύπου Έναρξη λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Έναρξη λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

logo«Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)»

Από την 1η Μαΐου 2012 άρχισε η λειτουργία του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), η οποία αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ ΑΕ και σκοπός της είναι να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής.

 

Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ  είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του καθώς και η μακροπρόθεσμη ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετά από προφορική ενημέρωση που είχαμε από την Διεύθυνση Δικτύου της ΔΕΗ ΑΕ θα πρέπει τόσο η Υ.Δ.Ε όσο και τα υπόλοιπα έντυπα (π.χ Αίτηση Τύπου Α, Αίτηση Τύπου Β, κ.λ.π) τα οποία απευθύνονταν προς την ΔΕΗ ΑΕ, να απευθύνονται πλέον προς τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε και στα κατά τόπους καταστήματα της ΔΕΗ ΑΕ. καθώς και στα γραφεία του Συνδέσμου μας

Οι σειρά των αιτήσεων υπάρχει εδώ.