Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: Σ.Η.Ε.Ν.Η Δελτία Τύπου ΝΕΑ Υ.Δ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΝΕΑ Υ.Δ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ydeΑπό 16 Μαϊου η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη είναι πραγματικότητα. 

Εναρμονίστηκε με το ισχύον πρότυπο HD-384 και η εφαρμογή της προστατεύει τόσο τον Ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, όσο και τον χρήστη καταναλωτή. Απαιτεί έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης και έκθεση παράδοσης τόσο της Νέας εγκατάστασης , όσο και στον επανέλεγχο. Με βάση την Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 844Β/16-05-2011 μέχρι και την 16η Αυγούστου 2011 θα υπάχει παράλληλη χρήση με την παλιά ΥΔΕ. Επειτα από την συγκεκριμμένη ημερομηνία ηλεκτροδότηση και επανέλεγχοι θα γίνονται μόνο με την ΝΕΑ ΥΔΕ

Πληροφορίες και έντυπα από τα γραφεία του Συνδέσμου μας και στους κατά τόπους  Συνδέσμους Ηλεκτρολόγων

Την νέα ΥΔΕ για τα μέλη σε ηλεκτρονική μορφή,  θα την βρείτε  στην κατηγορία "ΝΕΑ ΥΔΕ" στα Πρόσθετα