Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.

Τελευταία αρχεία

Εγχειρίδια και οδηγίες χρήσης οργάνων ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  βάση του προτύπου HD-384

1.Εγχειρίδιο για το SONEL MPI-520

2.Εγχειρίδιο για το Fluke 165xx

3.Εγχειρίδιο για το Metrel - EurotestXA

4.Εγχειρίδιο για το Benning IT 120

5.Εγχειρίδιο για το Macrotest HT5035

Είστε εδώ: Σ.Η.Ε.Ν.Η
ΣΗΕΝΗ
Το φυσικό φαινόμενο του κεραυνού
ΚεραυνόςΟ κεραυνός θεωρείτο από αρχαιοτάτων χρόνων θεϊκό μήνυμα για τιμωρία ή έπαινο των ανθρώπων. Βέβαια, οι άνθρωποι δεν γνώριζαν στις προεπιστημονικές εποχές
Περισσότερα...
 
Ηλεκτρισμός

Ο Ηλεκτρισμός είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει και μελετά τα διάφορα ηλεκτρικά φαινόμενα, δηλαδή τις αλληλεπιδράσεις

Περισσότερα...
 
περί Ηλεκτρισμού

Όρος που δηλώνει όλα τα φυσικά φαινόμενα που προκαλούνται από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια που βρίσκονται σε κίνηση ή σε ηρεμία.

Περισσότερα...
 
Μαγνητισμός - Ηλεκτρισμός

Κεραυνός Πρώτες αναφορές σε θέματα που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό ανάγονται στο έτος 1170 π.Χ., όταν με εντολή του Αιγύπτιου Φαραώ Ραμσή ΙΙΙ. τοποθετήθηκαν γύρω από

Περισσότερα...
 
Θεωρίες Ηλεκτρισμού

Τα ανεπαίσθητα ρευστά

Παράλληλα με τις έρευνες για τον ηλεκτρισμό εξελίσσονταν τα πειράματα για τη θερμότητα. Η θεωρία που επικρατούσε τότε ήταν ότι υπήρχαν δύο ανεπαίσθητα ρευστά,

Περισσότερα...