Είστε εδώ: ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Επικαιρότητα Ενιαίος τηλεφωνικός αριθμός για αγνοούμενα παιδιά στην ΕΕ
Ενιαίος τηλεφωνικός αριθμός για αγνοούμενα παιδιά στην ΕΕ

Ενιαίος τηλεφωνικός αριθμός κλήσης 116000 για τα αγνοούμενα παιδιά στην ΕΕ

Πριν από δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέσμευσε τον αριθμό 116000 ως κοινό αριθμό κλήσης για τα αγνοούμενα παιδιά για όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάλεσε τα κράτη μέλη να τον ενεργοποιήσουν το ταχύτερο δυνατό.Ο αριθμός έχει επίσης δοθεί σε φορείς παροχής ανάλογων υπηρεσιών σε εννέα κράτη μέλη ενώ κατά το παρελθόν έτος οι αντίστοιχοι φορείς ήταν επτά. Το 116000 αποτελεί πλέον ενεργοποιημένη υπηρεσία σε πέντε χώρες (Ελλάδα, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Ρουμανία). Στις χώρες αυτές ο εν λόγω αριθμός έχει δοθεί σε φορείς παροχής υπηρεσιών που πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται ανάλογες κλήσεις ορθά, δωρεάν, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, στο σύνολο της αντίστοιχης εθνικής επικράτειας.

Στο άμεσο μέλλον αναμένεται επίσης να χρησιμοποιείται σε δύο επιπλέον χώρες (Βέλγιο και Σλοβακία). Αφού παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς την κατάσταση ώστε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεσμευθεί ο τηλεφωνικός αριθμός κλήσης 116000, όπως προβλέπει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να καθοδηγήσουν τους πιθανούς φορείς λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας 116000, ώστε τα παιδιά και οι γονείς να είναι σε θέση να καλούν τον αριθμό 116000 όποτε και οπουδήποτε τον χρειάζονται στην Ευρώπη.

Η χρησιμοποίηση του αριθμού 116000 παντού στην Ευρώπη θα καταστήσει ευκολότερες και αποτελεσματικότερες τις προσπάθειες αναζήτησης και διεθνούς συνεργασίας. Οι γραμμές άμεσης τηλεφωνικής κλήσης για την παροχή βοήθειας θα είναι σε θέση να λειτουργούν με πιο συντονισμένο τρόπο για την αντιμετώπιση διασυνοριακών περιπτώσεων εξαφάνισης παιδιών.

Η χρησιμοποίηση δύο άλλων αριθμών, 116111 (γραμμές τηλεφωνικής κλήσης για την παροχή βοήθειας σε παιδιά που ζητούν αρωγή) και 116123 (τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης), που έχουν επίσης δεσμευθεί από τον Οκτώβριο του 2007, προχωρεί ικανοποιητικά: Δέκα έξι κράτη μέλη (Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ελλάδα, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία και Σλοβακία) έχουν δεσμεύσει τον αριθμό 116111, ενώ κατά το παρελθόν έτος ήταν μόνο δέκα οι χώρες αυτές. Η δέσμευση του εν λόγω αριθμού θα γίνει σε δύο επιπλέον χώρες (Κύπρος και Ισπανία). Ενώ κατά το παρελθόν έτος ο αριθμός αυτός εχρησιμοποιείτο μόνο στην Ουγγαρία, το 116111 χρησιμοποιείται πλέον σε εννέα κράτη μέλη (Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία) και αναμένεται να χρησιμοποιείται λίαν συντόμως σε πέντε επιπλέον χώρες (Ελλάδα, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λετονία, Σουηδία ).

Ο αριθμός 116123, που αποτελεί γραμμή τηλεφωνικής κλήσης για ψυχολογική υποστήριξη, έχει δεσμευθεί υπέρ φορέων παροχής ανάλογων τηλεφωνικών υπηρεσιών άμεσης βοήθειας σε επτά κράτη μέλη (Αυστρία, Γερμανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Σλοβενία). Οι διαδικασίες για τη δέσμευση του εν λόγω αριθμού συνεχίζονται στην Κύπρο. Το 116123 χρησιμοποιείται στην Αυστρία και λίαν συντόμως θα χρησιμοποιείται σε τρεις επιπλέον χώρες (Γερμανία, Σουηδία και Σλοβενία).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς 116:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm
Μολονότι μολονότι μέχρι πέρυσι ο αριθμός 116000 εχρησιμοποιείτο μόνο στην Ουγγαρία, μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις της Επιτροπής, όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πλέον διαθέσει τον εν λόγω αριθμό για δωρεάν κλήσεις σε όλους τους φορείς παροχής τηλεφωνικών γραμμών άμεσης βοήθειας.Πηγή www.euro-info.gr