Είστε εδώ: ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Επικαιρότητα Ευρυζωνικό Ίντερνετ για όλους τους Ευρωπαίους
Ευρυζωνικό Ίντερνετ για όλους τους Ευρωπαίους

Πώς μπορεί η ΕΕ να επιτύχει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι - από τη βόρεια Φινλανδία ώς το Νότο της Ιταλίας κι από τη Δυτική Ιρλανδία ώς την ανατολική Ρουμανία - θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικό Ίντερνετ (Διαδίκτυο); Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που τίθεται σε έκθεση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου.

Από το 2003 έως το 2007 η χρήση των ευρυζωνικών συνδέσεων στην ΕΕ τριπλασιάστηκε, φτάνοντας το 36% των νοικοκυριών. Ωστόσο, το 7% του πληθυσμού της ΕΕ εξακολουθεί να μην έχει σύνδεση (ποσοστό 30% στις αγροτικές περιοχές). Στην ΕΕ παρατηρούνται εντυπωσιακές ανισότητες: ενώ στη Δανία, στο Λουξεμβούργο και στο Βέλγιο καλύπτεται το 100% του πληθυσμού, περισσότερο από το 60% στη Ρουμανία (και 75% στις αγροτικές περιοχές) δεν διαθέτει ευρυζωνική πρόσβαση. Ακόμα και σε ισχυρές οικονομίες, όπως στην Ιταλία και τη Γερμανία, το 18% και 12% αντίστοιχα του πληθυσμού της υπαίθρου δεν καλύπτεται.

Καθώς οι ευρυζωνικές επικοινωνίες αποβαίνουν όλο και πιο σημαντικές στην καθημερινή ζωή, μέτρα και εργαλεία πολιτικής, όπως η διαχείριση του ραδιοφάσματος και οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες πρέπει να πλαισιώσουν μια ευρεία συζήτηση σχετικά με την καθολική υπηρεσία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών - ένα δίχτυ ασφάλειας που εγγυάται ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών, όπως σύνδεση σε τηλεφωνικό δίκτυο και βασική πρόσβαση στο Ίντερνετ, ικανοποιώντας βασικές ανάγκες που δεν καλύπτει η αγορά.

Με βάση την κοινοτική οδηγία για την καθολική υπηρεσία του 2002, καθολική υπηρεσία σημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να συνδεθούν με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση και να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες για επικοινωνίες φωνής και δεδομένων με λειτουργική πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η οδηγία ορίζει επίσης ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και σε καταλόγους, σε κοινόχρηστα τηλέφωνα, ενώ προβλέπει και ειδικά μέτρα για άτομα με αναπηρίες. Η Επιτροπή επανεξετάζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία κάθε 3 χρόνια.

Η έκθεση της 26ης Σεπτεμβρίου καλεί το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, τις ενώσεις καταναλωτών και τους πολίτες να συμβάλουν σε διάλογο για την επίτευξη της ευρυζωνικής πρόσβασης για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εισηγήσεις αυτές θα τροφοδοτήσουν ανακοίνωση της Επιτροπής κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009 και, ενδεχομένως, νομοθετικές προτάσεις το 2010.

Η έκθεση για το μέλλον της καθολικής υπηρεσίας είναι διαθέσιμη:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/consumer_rights/universal_service/index_en.htm


Πηγή www.euro-info.gr