Είστε εδώ: ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Επικαιρότητα Διαβουλεύσεις για τη μετάβαση στο Web 3.0
Διαβουλεύσεις για τη μετάβαση στο Web 3.0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέγραψε στις 29 Σεπτεμβρίου σε αδρές γραμμές τα κυριότερα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ευρώπη για να ανταποκριθεί στο επόμενο κύμα της «επανάστασης στον τομέα των πληροφοριών»,

που θα ενταθεί κατά τα επόμενα έτη λόγω εξελίξεων όπως η κοινωνική δικτύωση, η αποφασιστική στροφή σε επιγραμμικές (on-line) επιχειρηματικές υπηρεσίες, οι νομαδικές υπηρεσίες με βάση το σύστημα GPS και η κινητή τηλεόραση και η ανάπτυξη ευφυών ετικετών.

Η έκθεση δείχνει ότι η Ευρώπη έχει τις δυνατότητες να αξιοποιήσει τις εξελίξεις αυτές με τις πολιτικές που ασκεί για στήριξη ανοικτών και ευνοϊκών στον ανταγωνισμό δικτύων τηλεπικοινωνιών, καθώς και για την υπεράσπιση της ιδιωτικής ζωής και την προστασία από έκνομες ενέργειες.

Στις 29 Σεπτεμβρίου δρομολογήθηκε από την Επιτροπή δημόσια διαβούλευση με αντικείμενο τον τρόπο με τον οποίο η ασκούμενη πολιτική και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να ανταποκριθούν στις εν λόγω ευκαιρίες. Στην έκθεση της Επιτροπής παρουσιάζεται επίσης ένας νέος δείκτης ευρυζωνικών επιδόσεων (BPI), με τον οποίο συγκρίνονται οι εθνικές επιδόσεις σε καίριας σημασίας πτυχές όπως η ταχύτητα, η τιμή, ο ανταγωνισμός και η κάλυψη ευρυζωνικότητας. Η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες είναι οι πρωταθλητές με βάση αυτόν τον δείκτη ευρυζωνικότητας, ο οποίος συμπληρώνει τον πλέον παραδοσιακό δείκτη ευρυζωνικής διείσδυσης που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα οι ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών.

Οι εφαρμογές νέας τεχνολογίας θα χρειαστούν καθολική διαδικτυακή κάλυψη. «Internet των πραγμάτων» σημαίνει ότι μέσω του Διαδικτύου θα πραγματοποιείται ασύρματη αλληλεπίδραση μεταξύ μηχανών, οχημάτων, συσκευών, αισθητήρων και πολλών άλλων διατάξεων. Η τεχνολογία αυτή ήδη καθιστά δυνατές ηλεκτρονικές κάρτες εισιτηρίων και θα επιτρέψει σε κινητές συσκευές να ανταλλάσουν πληροφορίες για την εκτέλεση πληρωμών ή την ανάκτηση πληροφοριών από διαφημιστικές πινακίδες. Προβλέπεται ότι η τεχνολογία αυτού του είδους θα έχει εγκατασταθεί σε περισσότερο από 1 δισεκατομμύρια τηλέφωνα το έτος 2015.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα δίκτυα και το Διαδίκτυο του μέλλοντος διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με το «Ίντερνετ των πραγμάτων» διατίθεται στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IOTconsultation


Πηγή www.euro-info.gr