Είστε εδώ: ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Ενέργεια Πολιτική της Ε.Ε για την ενέργεια
Πολιτική της Ε.Ε για την ενέργεια

Πολιτική και δράσεις της Ε.Ε. στον τομέα της ενέργειας Πηγή: Euro-Info, 15/9/2008

H πολιτική και οι δράσεις της Ε.Ε. στον τομέα της ενέργειας βασίζονται σε δύο διαπιστώσεις:

-όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες εξαρτώνται άμεσα από την ενέργεια  και -τα ορυκτά καύσιμα είναι πεπερασμένη πηγή ενέργειας και σημαντική αιτία υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Για τους λόγους αυτούς, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν τον Μάρτιο 2007 ότι έφθασε η ώρα για μια ολοκληρωμένη ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική βάσει σαφών στόχων και χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να μειωθεί η χρήση ορυκτών καυσίμων, να εξοικονομηθεί ενέργεια και να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις.

Το 80% περίπου της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από ορυκτά καύσιμα – πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα. Σημαντικό, όλο και μεγαλύτερο, ποσοστό ορυκτών καυσίμων προέρχεται από χώρες εκτός ΕΕ με αποτέλεσμα να καθίσταται η ΕΕ περισσότερο ευάλωτη σε περίπτωση περιορισμών του εφοδιασμού ή αυξήσεων των τιμών. Η εξάρτηση από εισαγόμενο πετρέλαιο θα μπορούσε να αυξηθεί στο 93% και από εισαγόμενο αέριο στο 84% μέχρι το 2030 αν δεν ελεγχθεί η κατανάλωση ενέργειας και δεν αλλαχθούν τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα, τα οποία, εξάλλου, δεν συμβιβάζονται με την επιθυμία της ΕΕ να μειώσει τις επιπτώσεις στην αλλαγή του κλίματος.

Για να αντιμετωπιστεί επιτυχώς η κατάσταση απαιτούνται τα εξής:

  • εξοικονόμηση του 20% της κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με τις προβλέψεις για το 2020
  • αύξηση στο 20% μέχρι το 2020 του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας
  • αύξηση στο 10% τουλάχιστον, μέχρι το 2020, του μεριδίου των βιοκαυσίμων στη συνολική κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου ντίζελ, υπό τον όρο ότι θα διατίθενται στο εμπόριο βιοκαύσιμα 'δεύτερης γενιάς' από μη επισιτιστικές καλλιέργειες
  • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% τουλάχιστον μέχρι το 2020
  • μία ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας που θα εξασφαλίζει πραγματικά οφέλη σε κάθε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση
  • καλύτερη ένταξη της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ σε άλλες πολιτικές, όπως στη γεωργική και εμπορική πολιτική, και
  • αύξηση της διεθνούς συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.